Category: Business

ต่อวีซ่าทำงาน

เรื่องสำคัญของวีซ่า ท่าเรานั้นจะต้องรู้เรื่องสำคัญของวีซ่า ท่าเรานั้นจะต้องรู้

ปัจจุบันนั้นในการเดินไปต่างประเทศนั้น นอกจาก Passport นั้นที่เป็นตัวสำคัญแล้ว ยังมีในเรื่องของ วีซ่า ที่เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยในเรื่องของวีซ่านั้นมีเรื่องที่เรานั้นจะต้องรู้มากมายด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของวีซ่ากันมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้สามารถใช้งานวีซ่ากันได้อย่างถูกต้องนั้นเอง  วีซ่าคืออะไร   วีซ่านั้นหมายถึง เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ออกให้บุคล ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่ประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ มีจุดประสงค์อื่น ๆ ที่มีบุคลผู้ยื่นนั้นมีคำร้อง เพื่อไว้ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง ณ. ประเทศที่บุคลผู้นั้นได้ยื่นคำร้องเอาไว้ โดยปัจจุบันนั้นจะมีการปั๊มตราผ่าน passport แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการตรวจสอบคคนเข้าเมือง ในประเทศนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน   วีซ่ามีหลากหลายแบบ  

ธุรกิส่วนตัว

อะไรคือคำตอบของคนรุ่นใหม่ระหว่าง ‘การทำงานประจำ’ หรือ ‘การประกอบธุรกิจส่วนตัว’อะไรคือคำตอบของคนรุ่นใหม่ระหว่าง ‘การทำงานประจำ’ หรือ ‘การประกอบธุรกิจส่วนตัว’

ถ้าหากเกิดตั้งเป็นคำถามกับคนสมัยนี้ว่าระหว่างการเลือกทำงานประจำหรือการมีธุรกิจส่วนตัวผู้คนส่วนใหญ่แล้วต้องการเลือกแบบไหน จึงเกิดเป็นความเชือว่าในยุคสมัยปัจจุบันที่หลายๆคนต่างเลือกที่จะอยากประกอบธุรกิจส่วนตัวกันเสียมากกว่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านการเงินที่ว่าการมีธุรกิจส่วนตัวนั้นอาจจะทำกำไรต่อเดือนได้มากกว่าการรับเงินเดือนในการทำงานประจำบางงาน หรือหลายๆคนอาจจะไม่ชอบในการกำหนดเวลาทำงานที่ค่อนข้างจะไม่ยืดหยุ่นของการทำงานประจำได้เท่าการประกอบธุรกิจส่วนตัวเอง และอีกหนึ่งในเหตุที่ยอดฮิตของผู้ที่ต้องการเลือกประกอบธุรกิจส่วนตัวมากกว่าการทำงานประจำเลยก็คือการที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเองนั้นจะมีตัวเองเป็นเสมือนเจ้านายของตัวเอง ซึ่งแตกต่างกับการทำงานประจำที่จะมีเจ้านายอีกขั้นตามตำแหน่งงานนั้นๆ แต่ขึ้นชื่อว่าการจะเริ่มต้นการประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆแล้ว ทุกคนต่างรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย อะไรที่ควรมีก่อนเริ่มประกอบธุรกิส่วนตัว (Business Ideas) อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าการประกอบธุรกิจส่วนตัวอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายมากนัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปหากมีความตั้งใจที่จะเริ่มต้นทำจริงๆ แน่นอนว่าการจะประกอบธุรกิจส่วนใดๆย่อมมีความเสี่ยงต่างๆก่อนที่จะไปถึงขั้นประสบความสำเร็จได้เพราะมีธุรกิจหลายแห่งที่ต้องประสบกับสภาวะขาดทุน และปิดกิจการลงในที่สุด เพราะฉะนั้นแล้วการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนเริ่มธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง อันดับแรกเลยคือผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัวนั้นต้องถามสิ่งที่ตนเองต้องการให้แน่ชัดว่าต้องการประกอบธุรกิจในด้านใด และมีความเข้าใจที่ธุรกิจที่จะเริ่มต้นทำมากน้อยเพียงไหน มีความรักในธุรกิจนั้นๆจริงไหม เพราะถ้าเกิดปัญหรืออุปสรรคความรักที่จะลงมือปฏิบัติจริงๆจะทำให้ไม่เกิดความย่อท้อ และฟันฝ่าทุกปัญหาไปได้ ความเข้าใจก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่จะต้องศึกษา เพราะเจ้าของธุรกิจที่ดีจะใช้ทั้งความรักและความเข้าใจในตัวของสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง นอกจากจะเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการของตนเองแล้ว ความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องมีการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง เพราะหัวใจของการประกอบธุรกิจเลยก็คือการมีลูกค้าเพราะหากไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ธุรกิจใดๆก็ล้วนแล้วแต่คงไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างแน่นอน อีกหนึ่งปัจจัยทีกล่าวถึงก็คือการมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ เงินทุนถือเป็นแรงขับเคลื่อนของธุรกิจเลยก็ว่าได้นั่นเอง